پل آبگینه

440x600

پل آبگینه

اطلاعات تکمیلی

مکان كازرون
کاربری پل و سد
دوره تاریخی قاجاریان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
لغت‌نامۀ دهخدا، «پل آبگینه»: نام پلی است بر کنار راه شیراز به کازرون میان کاروان‌سرای میان‌کتل و کازرون در ۹۹۹,۶۰۰ گزی تهران. پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: نقش برجسته پل آبگینه || قدمت: قاجاریه || شمارهٔ ثبت: ۱۹۳۱۶ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۵/۰۱ || نشانی: شهرستان کازرون، بخش مرکزی، دهستان بلیان، روستای پل آبگینه، کنار جاده آسفالته، انتهای دماغه کوه.