میمون دز

440x600

میمون دز

اطلاعات تکمیلی

مکان قزوين
کاربری دژ و قلعه و ارگ
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
مَیمون‌دِز لغت‌نامۀ دهخدا، «میمدن‌دز»: یکی از قلاع معتبر اسماعیلیان که در ولایت رودبار (واقع در شمال قزوین) نزدیک قلعهٔ الموت واقع بوده و هلاکوخان مغول آن را گشوده است <جهانگشای جوینی>، <نزهت القلوب>.