میل گچی سیدصفر بگ

440x600

میل گچی سیدصفر بگ

اطلاعات تکمیلی

مکان كوهدشت
کاربری میل و منار
دوره تاریخی صفویان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: میل گچی سیدصفر بگ || قدمت: صفوی تا قاجاری || شمارهٔ ثبت: ۱۴۴۹۱ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ || نشانی: شهرستان کوهدشت، بخش کونانی، دهستان کونانی، روستای خسروآباد.