میل میلونه

440x600

میل میلونه

اطلاعات تکمیلی

مکان محلات
کاربری میل و منار
دوره تاریخی ساسانی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: میل میلونه || قدمت: ساسانی || شمارهٔ ثبت: ۱۹۶۸۵ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۰۶/۲۸ || نشانی: شهرستان محلات، بخش مرکزی، شهر نیم ور.