مقبره آصف بن برخیا

440x600

مقبره آصف بن برخیا

اطلاعات تکمیلی

مکان گناباد
کاربری آرامگاه
دوره تاریخی پهلوی اول
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح سنگ
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
دانشنامه جهان اسلام، «بجستان»: مزار منسوب به آصف بن برخیا در دهکدۀ مزار [بجستان] قرار دارد. نام ثبتی: مقبره آصف برخیا قدمت: پهلوی اول شمارهٔ ثبت: ۱۴۶۴۳ تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ نشانی: شهرستان گناباد، بخش بجستان، روستای مزار.