مقبره آصف‌الدوله

440x600

مقبره آصف‌الدوله

اطلاعات تکمیلی

مکان -
کاربری -
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
دایرةالمعارف مصاحب، «آصف‌الدوله، مقبره‌ی»: مدفن آصف‌الدوله برادرزن جهانگیر، در شهر لاهور، پاکستان، واقع در محوطۀ وسیعی متصل به صحن اولی آرامگاه جهانگیر ساخته شده است. بنایی است هشت‌گوش که به‌وسیلۀ استادان ایرانی احداث گردیده است. کاشی‌های گنبد و سنگ‌های نمای خارجی بنا در زمان سلطۀ سیخ‌ها بر پنجاب کنده شده و معرق درشت کاشی آن باقی است.