مسجد جامع زوزن

440x600

مسجد جامع زوزن

مسجد دو ایوانی

اطلاعات تکمیلی

مکان -
کاربری -
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
مسجد زوزن در ۶۶ کیلومتری جنوب غربی خواف نزدیک مرز کنونی ایران و افغانستان، واقع در دشت زوزن، مشهور به مسجد جامع یا مسجد ملک زوزن می باشد. بنای مذکور دو ایوانی به سبک خراسانی است و از آثار ارزشمند معماری دوره خوارزمشاهیان محسوب می شود. بنای زوزن به دستور قوام الدین مویدالملک ابوبکر بن علی زوزنی، در دوران حکومت سلطان علاءالدین محمدبن تکش خوارزمشاه ساخته شده است.ساختمان این مجموعه به دلیل هم زمانی با یورش مغول هرگز به پایان نرسید. AFTABIR.COM