مسجد بالامحله -مسجد جامع محمدیه

440x600

مسجد بالامحله -مسجد جامع محمدیه

اطلاعات تکمیلی

مکان نائين
کاربری مسجد
دوره تاریخی -
زمان ساخت 9قمری
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: مسجد جامع محمدیه || قدمت: قرن ۹ ق || شمارهٔ ثبت: ۹۰۵۶ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ || نشانی: شهرستان نائین، دو کیلومتری شرق نائین، روستای محمدیه، محله محمدیه. گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، «نایین، مسجد بالامحلۀ محمدیه»: نایین، روستای محمدیه، بالامحله. کتیبه‌های تاریخ‌دار بنا: کتیبۀ کاشی بر بالای محراب مسجد مربوط به تعمیرات سال ۱۰۳۵ق است <گزارش کویر: سفرنامۀ صفاءالسلطنۀ نایینی>. بانیان و سازندگان بنا: بانی بنا ناشناخته است. کتیبۀ مسجد از مرمت بنا به همت محمدمؤمن بن شاه منصور بن شاه حسین بن محمد شمس‌الدین در قرن یازدهم هجری قمری حکایت می‌کند <گزارش کویر: سفرنامۀ صفاءالسلطنۀ نایینی>. دیگر اطلاعات مکتوب: مؤلف فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران نوشته است که بنای این مسجد را متعلق به قرن چهارم یا پنجم هجری قمری دانسته‌اند <فهرست بناهای تاریخی و اماکن باستانی ایران>. اسمیت در کتاب آثار ایران آورده است که طاق‌های آهنگ دو طرفِ گنبدخانه، که به موازات دیوار قبله زده‌اند، حاکی از قدمت بناست و این نوع طاق در مسجد سرکوچۀ محمدیه و مسجد جامع نایین نیز وجود دارد. او در ضمن اشاره به منبر مسجد ذکر کرده است که الواح آن احتمالاً متعلق به منبری قدیمی‌تر بوده و شباهت نقوش و اندازه‌های آن با منبری در مصر شایانِ توجه است و همین تشابه، البته کمتر، با لوحه‌های درِ چوبی مسجدالازهر قاهره (متعلق به سال ۴۰۰ق) وجود دارد <آثار ایران>. در سفرنامۀ صفاءالسلطنۀ نایینی آمده است که مزار محمد بن علی بن دولت‌شاه، صاحب تذکرۀ دولت‌شاهی، متوفی به سال ۸۴۷ق، در این مسجد است <گزارش کویر: سفرنامۀ صفاءالسلطنۀ نایینی>. سیر تحول بنا: تاریخ دقیق احداث بنا روشن نیست و آن را به قرون چهارم و پنجم هجری قمری و قبل از آن نسبت می‌دهند. ساختمان مسجد همواره مرمت و نگه‌داری شده است. امروزه قسمت‌هایی از گودال باغچۀ شمالِ شرقی به آبریزگاه بدل شده است.