مسجد آقا نور

440x600

مسجد آقا نور

اطلاعات تکمیلی

مکان اصفهان
کاربری مسجد
دوره تاریخی صفویان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: مسجد آقا نور قدمت: صفویه شمارهٔ ثبت: ۱۹۷۱ تاریخ ثبت: ۱۳۷۷/۰۱/۱۶ نشانی: محله تاریخی دردشت کوچه مسجد آقا نور. گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، «مسجد آقا نور»: اصفهان، خیابان ابن‌سینا، کوچه مجلسی.|| کتیبه‌های تاریخی بنا: کتیبۀ سردر شرقی حاکی از آن است که ساخت این بنا از سال ۱۰۳۴ق شروع و در سال ۱۰۳۹ق به اتمام رسیده است. تاریخ ۱۲۹۱ق که در سردر شرقی اضافه شده و تاریخ‌های ۱۲۵۸ و ۱۲۷۹ق در ایوان جنوبی بنا مربوط به تزییناتی می‌باشند که در قرن سیزدهم انجام شده‌اند <آثار ملی اصفهان>. بانی و سازندگان: بانی مسجد در کتیبۀ سردر آن، نورالدّین محمد اصفهانی معرفی شده و الحاقات بعدی آن به هزینۀ محمد‌ابراهیم قزوینی صورت گرفته است. نام خطاطانی چون محمدرضا امامی، میرزا نورا و محمد باقر شیرازی در کتیبه‌های مسجد دیده می‌شود <گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان>. اطلاعات منابع مدون: مؤلف «تاریخ اصفهان و ری» مسجد آقانور را در زمرۀ بناهای عهد صفوی آورده و می‌گوید آن را منتسب به آقا نور می‌دانند که از فضلا و علمای زمان شاه عباس اول صفوی بوده است. وی همچنین اشاره می‌کند که کتیبۀ ایوان شرقی به نظر برخی به خط آقا محمدصالح از شاگردان میرعماد قزوینی است لیکن به خط میرزا نورالله ولد صدرالشّریعه از خوش‌نویسان نامی عهد شاه عباس شهرت یافته است <تاریخ اصفهان و ری>. سیر تحول بنا: بنای مسجد آقانور در دورۀ شاه عباس اول شروع و در اولین سال سلطنت شاه صفی به اتمام رسیده است و به این مناسبت نام هر دو پادشاه در کتیبۀ اصلی مسجد در سردر شرقی آمده است <گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان>. در کتیبۀ ایوان شرقی تاریخ ساخت بنا چنین بیان شده است: معبد اهل اصفهان چون شد/«مسجد نور کعبۀ عجم است». این ماده تاریخ به حروف ابجد سال ۱۰۳۴ق را نشان می‌دهد <آثار ملی اصفهان>. شبستان مسجد از الحاقات آن در قرن سیزدهم (دورۀ قاجاریه) است <گنجینۀ آثار تاریخی اصفهان>. در بمباران هوائی سال ۱۳۶۵ش به سردر زیبای مسجد خسارات زیادی وارد شد که در حال حاضر ترمیم و بازسازی شده است. در اثر این حمله بخشی از ایوان‌های شرقی و بخش بزرگی از شبستان مسجد نیز به دلیل لرزش‌های ناشی از موج انفجار فرو ریخته و همچنین به گره‌چینی‌های زیبای آن خسارات فراوانی وارد شده است <میراث فرهنگی و جنگ تحمیلی>.