مسجد آقا عباس

440x600

مسجد آقا عباس

اطلاعات تکمیلی

مکان آمل
کاربری مسجد
دوره تاریخی صفویان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: مسجد آقا عباس قدمت: صفویه ـ قاجاریه شمارهٔ ثبت: ۴۶۷۱ تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۱۰/۱۱ نشانی: آمل، شرق محله کارگر، ضلع جنوب غربی راسته بازار نو. گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، «مسجدآقا عباس»: آمل، خیابان شهید بهشتی، خیابان مهدیه، بازار نوراسته.|| کتیبه‌های تاریخ‌دار بنا: در بنا کتیبۀ تاریخ‌دار یافت نشده است. بانیان و سازندگان: بانیان اولیۀ مسجد آقا میرزا محمد و آقا شاهرخ آملی بودند؛ ولی ساخت آن را آقا عباس، پسر میرزا محمد، به اتمام رساند و مسجد به نام وی مشهور شد <یادگار فرهنگ آمل>. دیگر اطلاعات مکتوب: در کتاب از آستارا تا استاراباد، در توصیف فضای مسجد آمده که در طرفِ غربی و جنوبی حیاط، شبستان وجود دارد و شش ستونِ قطور در وسطِ شبستان جنوبی و چهار ستون دیگر در وسطِ شبستان غربی دیده می‌شود. همچنین طبقات بالای جبهه‌های شمالی و غربی از چوب و مأذنۀ هشت‌ضلعی مسجد آجری است <از آستارا تا استاراباد>. سیر تحول بنا: ساختِ مسجد در سال ۱۱۴۴ق به اتمام رسید. در سال ۱۳۳۵ق آتش‌سوزی‌ای در بنا رخ داد. سپس متولی مسجد، نوادۀ ملا محمدصالح دَلارِستاقی، تعمیرات مختصری در مسجد انجام داد <یادگار فرهنگ آمل>. شبستانِ جنوبی مسجد در زمان معاصر ما بازسازی شده و نماسازی آجری این جبهه مربوط به این زمان است.