مدرسه باقریه

440x600

مدرسه باقریه

اطلاعات تکمیلی

مکان مشهد
کاربری مدرسه و آموزشی
دوره تاریخی صفویان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
دانشنامه جهان اسلام، «باقریه، مدرسه»: از مدارس حوزۀ علمیّۀ مشهد، متعلق به عهد صفویان. این مدرسه. طبق سنگ نبشتۀ سردرش، در آغاز با انتساب به ملا محمد سمیع (بانی مدرسه) سمیعیه نام داشته و به اجازۀ ملا محمدباقر سبزواری و به دست میر عبدالحسین اصفهانی و حاج محمدشفیع اصفهانی ساخته شده است. احداث آن، بر اساس متن کتیبه، در سال ۱۰۸۳ق هنگام سلطنت شاه سلیمان اوّل صفوی صورت گرفته است. پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: سر در مدرسه باقریه || قدمت: صفویه || شمارهٔ ثبت: ۱۰۸۸ || تاریخ ثبت: ۱۳۵۴/۰۵/۰۸ || نشانی: بالا خیابان مشهد.