مدرسه آلیانس فرانسه

440x600

مدرسه آلیانس فرانسه

اطلاعات تکمیلی

مکان تهران
کاربری مدرسه و آموزشی
دوره تاریخی پهلوی اول
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
دانشنامه جهان اسلام، «تهران»: نام مدرسه‌ای که فرانسوی‌ها در ۱۳۰۸ق در تهران تأسیس کردند.