قلعه مینا

440x600

قلعه مینا

اطلاعات تکمیلی

مکان هرمز
کاربری دژ و قلعه و ارگ
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
لغت‌نامۀ دهخدا، «مینا»: نام قلعه‌ای است فیما بین لار و هرمز قریب به شمیل.