خانه باکوچی

440x600

خانه باکوچی

اطلاعات تکمیلی

مکان كاشان
کاربری خانه
دوره تاریخی زندیان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: خانه باکوچی || قدمت: زندیه ـ قاجاریه || شمارهٔ ثبت: ۲۲۶۷ || تاریخ ثبت: ۱۳۷۷/۱۲/۰۸ || نشانی: محله سلطان امیراحمدحدفاصل قلعه جلالی. گنجنامه، فرهنگ آثار معماری اسلامی ایران، «خانۀ باکوچی»: کاشان، خیابان علوی، خیابان قلعه‌جلالی. خانۀ باکوچی شامل حیاطی مستطیل‌شکل و دو مجموعه فضایی در جبهه‌های شمالی و جنوبی آن می‌باشد. حیاط خانه دو طبقه می‌باشد که طبقۀ پایین آن به صورت گودال باغچه است. به این ترتیب که حیاط طبقۀ بالا نقش ارتباطی بین بخش‌های مختلف خانه را ایفا می‌کند. مجموعۀ فضایی مهم‌تر خانه در جبهۀ شمالی آن واقع است. این جبهه یک حیاط‌خلوت به شکل هشت و نیم‌هشت در میانۀ خود دارد که از سه سمت جنوب، غرب، و شرق فضاهایی به سوی آن باز می‌شوند. این سه جداره حیاط‌خلوت‌نماهای مشابهی دارند و جبهۀ شمالی تنها طاق‌نمای فرورفته‌ای است که تقسیمات نمای مقابل خود را تکرار می‌کند. در دو سوی شرقی و غربی این حیاط‌خلوت تالارهایی مشابه قرار گرفته‌اند و در جانب جنوبی آن یک اتاق سه‌دری واقع شده که از سوی دیگر به حیاط اصلی خانه گشوده می‌شود. در طرفین اتاق سه‌دری دو اتاق دیگر واقع شده‌اند که رو به حیاط اصلی دارند. در جبهۀ جنوبی حیاط اصلی در حال حاضر فضای مسقّفی وجود ندارد. به نظر می‌رسد که بناهای این قسمت تخریب شده‌اند و به این ترتیب این جبهه به صورت یک مهتابی وسیع با شاه‌نشین و جداره‌های طاق‌نماسازی دیده می‌شود. زیرزمین‌ها یا سطوح همکف گودال باغچه در این خانه بسیار وسیع هستند. در شرق و غرب حیاط‌خلوت فضاهای تالارمانندی قرار گرفته‌اند که دسترسی به آنها توسط پله‌هایی از حیاط‌خلوت صورت می‌گیرد. زیرزمین شرق حیاط‌خلوت، حوض‌خانه‌ای است که با یک بادگیر تبادل هوایی دارد و از سویی با فضای مطبخ در ارتباط می‌باشد. زیرزمین جنوب حیاط‌خلوت، فضای وسیعی است که هم از این حیاط‌خلوت نور می‌گیرد و هم از سوی دیگر با گودال باغچه ارتباط دارد. در سراسر جبهۀ شمالی در مجاورت گودال باغچه فضاهای متوالی و پیوسته‌ای قرار گرفته‌اند که توسط روزن‌های مشبکی روشنایی خود را از حیاط تأمین می‌کنند. در جنوب گودال باغچه حوض‌خانۀ وسیع و صلیبی‌شکلی واقع شده که کاملاً به آن باز می‌باشد. این فضا از سوی دیگر با یک باغ نسبتاً وسیع در پشت این جبهۀ خانه و در آن سوی کوچۀ مشرف به آن ارتباط دارد. بادگیری در این قسمت واقع شده که در تلطیف هوای حوض‌خانه مؤثر می‌باشد. در دو سوی فضای حوض‌خانه دو اتاق سه‌دری واقع شده‌اند که به گودال باغچه باز می‌شوند. جبهه‌های شرقی و غربی حیاط اصلی دیوارهایی نماسازی شده با تقسیمات مشابه و در طبقۀ زیرین شامل طاق نماهایی فرورفته و چند فضای خدماتی می‌باشند. ورود به خانه از ضلع شمالی آن انجام می‌شود که این ورودی از یک سو به حیاط اصلی و از سوی دیگر به حیاط‌خلوت واقع در جبهۀ شمالی بنا راه می‌یابد. بدین ترتیب حیاط‌خلوت و فضاهای پیرامون آن بیرونی خانه نیز محسوب می‌شود.