بان قلعه قصر شیرین

440x600

بان قلعه قصر شیرین

اطلاعات تکمیلی

مکان قصر شيرين
کاربری دژ و قلعه و ارگ
دوره تاریخی ساسانی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بان قلعه || قدمت: ساسانی || شمارهٔ ثبت: ۱۳۴۰۸ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۷/۰۶ || نشانی: قصرشیرین، داخل شهر، نبش خیابان مدرس.