بانک ملی انزلی

440x600

بانک ملی انزلی

اطلاعات تکمیلی

مکان بندر انزلي
کاربری اداره
دوره تاریخی پهلوی اول
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بانک ملی انزلی || قدمت: پهلوی اول || شمارهٔ ثبت: ۱۱۱۴۵ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۳/۰۷/۱۱ || نشانی: بندرانزلی، میدان امام خمینی.