بانک شاهی (تجارت

440x600

بانک شاهی (تجارت

اطلاعات تکمیلی

مکان اصفهان
کاربری اداره
دوره تاریخی پهلوی اول
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بانک شاهی (تجارت) || قدمت: پهلوی اول || شمارهٔ ثبت: ۱۰۲۲۴ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ || نشانی: اصفهان، خیابان سپاه، نرسیده به میدان نقش جهان.