بانک شاهنشاهی

440x600

بانک شاهنشاهی

اطلاعات تکمیلی

مکان تهران
کاربری اداره
دوره تاریخی قاجاریان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
دانشنامه جهان اسلام، «بانک در ایران: دورۀ قاجاریه»: اولین بانک دولتی ایران است که به نشر اسکناس پرداخت. بنای این بانک اکنون در میدان توپخانه تهران برپاست. پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: ساختمان بانک شاهی || قدمت: قاجاریه || شمارهٔ ثبت: ۷۴۴۰ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۱۱/۱۲ || نشانی: شهرستان تهران، ضلع شرقی میدان امام خمینی (ره) .