بانک (سابق) کارگشایی همدان

440x600

بانک (سابق) کارگشایی همدان

اطلاعات تکمیلی

مکان همدان
کاربری اداره
دوره تاریخی پهلوی اول
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بانک (سابق) کارگشایی همدان || قدمت: اوایل پهلوی || شمارهٔ ثبت: ۹۸۷۲ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۶/۱۱ || نشانی: خیابان شریعتی روبروی آرامگاه استرومردخای، ۱۵۰ متری میدان مرکزی شهر.