بالکن مهدیان

440x600

بالکن مهدیان

اطلاعات تکمیلی

مکان اهواز
کاربری بیمارستان و درمانگاه
دوره تاریخی پهلوی اول
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بالکن مهدیان || قدمت: پهلوی || شمارهٔ ثبت: ۱۰۴۳۸ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۷/۰۱ || نشانی: اهواز، ۲۴متری آزادگان، حریم بیمارستان امام خمینی (ره) ، از پلاک ۴۱۸ تا ۴۸۸.