بالا، محله

440x600

بالا، محله

اطلاعات تکمیلی

مکان تهران
کاربری شهر و محله و خیابان
دوره تاریخی قاجاریان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
دانشنامه جهان اسلام، «تجریش»: از مهم‌ترین محله‌های قدیمی تجریش در زمان قاجاریه.