بالاخانه و ساباط اکبر غلامحسین

440x600

بالاخانه و ساباط اکبر غلامحسین

اطلاعات تکمیلی

مکان مروست
کاربری خانه
دوره تاریخی زندیان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بالاخانه و ساباط اکبر غلامحسین || قدمت: زندیه || شمارهٔ ثبت: ۲۴۴۲۰ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ || نشانی: شهرستان خاتم، بخش مروست، دهستان هرابرجان، روستای ترکان