بالاخانه قصاب

440x600

بالاخانه قصاب

اطلاعات تکمیلی

مکان ندوشن
کاربری خانه
دوره تاریخی ایلخانیان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بالاخانه قصاب || قدمت: ایلخانیان || شمارهٔ ثبت: ۱۲۰۵۹ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۴/۱۲ || نشانی: ندوشن، جنب مسجد جامع.