بافت محلات خارج از حصاراردکان

440x600

بافت محلات خارج از حصاراردکان

اطلاعات تکمیلی

مکان اردكان یزد
کاربری بافت تاریخی
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بافت محلات خارج از حصاراردکان || قدمت: اسلامی || شمارهٔ ثبت: ۱۰۸۴۲ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ || نشانی: شهرستان اردکان، شهر اردکان.