بافت فرهنگی تاریخی شهرستان میبد

440x600

بافت فرهنگی تاریخی شهرستان میبد

اطلاعات تکمیلی

مکان ميبد
کاربری بافت تاریخی
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بافت فرهنگی تاریخی شهرستان میبد || قدمت: || شمارهٔ ثبت: ۳۴۹۰ || تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ || نشانی: .