بافت روستای سیمین ابرو

440x600

بافت روستای سیمین ابرو

اطلاعات تکمیلی

مکان همدان
کاربری بافت تاریخی
دوره تاریخی قاجاریان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بافت روستای سیمین ابرو || قدمت: قاجاریه || شمارهٔ ثبت: ۱۰۱۷۲ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۶/۲۳ || نشانی: شهرستان همدان، بخش مرکزی، دهستان ابرو، روستای سیمین ابرو.