بافت روستای سروسفلی

440x600

بافت روستای سروسفلی

اطلاعات تکمیلی

مکان اردكان یزد
کاربری بافت تاریخی
دوره تاریخی -
زمان ساخت 9قمری
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بافت روستای سروسفلی || قدمت: اسلامی ـ ۸۵۰ ق به بعد || شمارهٔ ثبت: ۱۰۸۵۰ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ || نشانی: شهرستان اردکان، ۲۵ کیلومتری شمال غربی اردکان، روستای سرو سفلی.