بافت داخل حصار اردکان

440x600

بافت داخل حصار اردکان

اطلاعات تکمیلی

مکان اردكان یزد
کاربری بافت تاریخی
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بافت داخل حصار اردکان || قدمت: اسلامی || شمارهٔ ثبت: ۱۰۸۴۵ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۱۱/۰۲ || نشانی: شهرستان اردکان، شهر اردکان.