بافت تاریخی و فرهنگی بشرویه

440x600

بافت تاریخی و فرهنگی بشرویه

اطلاعات تکمیلی

مکان بشرويه
کاربری بافت تاریخی
دوره تاریخی صفویان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بافت تاریخی و فرهنگی بشرویه || قدمت: صفویه تا قاجاریه || شمارهٔ ثبت: ۷۸۳۶ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۱۲/۱۷ || نشانی: شهرستان فردوس، بافت تاریخی شهر بشرویه.