بافت تاریخی شهر یزد

440x600

بافت تاریخی شهر یزد

اطلاعات تکمیلی

مکان يزد
کاربری بافت تاریخی
دوره تاریخی سلجوقیان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بافت تاریخی شهر یزد || قدمت: سلجوقی تا پهلوی || شمارهٔ ثبت: ۱۵۰۰۰ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۱۶ || نشانی: بافت تاریخی شهر یزد.