بافت تاریخی شهر بوشهر

440x600

بافت تاریخی شهر بوشهر

اطلاعات تکمیلی

مکان بوشهر
کاربری بافت تاریخی
دوره تاریخی افشاریان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: بافت تاریخی شهر بوشهر || قدمت: افشاریه || شمارهٔ ثبت: ۲۳۶۰ || تاریخ ثبت: ۱۳۷۸/۰۴/۲۹ || نشانی: بافت تاریخی ساحل دریا، خیابان ساحلی.