باغهای جهانشهر

440x600

باغهای جهانشهر

اطلاعات تکمیلی

مکان كرج
کاربری باغ
دوره تاریخی پهلوی دوم
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: باغهای جهانشهر || قدمت: پهلوی دوم || شمارهٔ ثبت: ۱۵۸۴۹ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۰۵/۰۸ || نشانی: شهر کرج، جهانشهر، شمال خ قزوین.