بازار آقا

440x600

بازار آقا

اطلاعات تکمیلی

مکان تفت
کاربری بازار
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
دانشنامه جهان اسلام، «تفت»: بازار آقا در قسمت سردسیر [تفت] […] متعلق به سدهٔ یازدهم [است