امام‌زاده آقریل

440x600

امام‌زاده آقریل

اطلاعات تکمیلی

مکان ياسوكند
کاربری آرامگاه
دوره تاریخی سلجوقیان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
ارجاع شده به «عقیل، امامزاده» دانشنامه جهان اسلام، «بیجار: شهرستان بیجار»: بیجار، حسن‌آباد یاسوکند. بنای این امامزاده از دوره سلجوقی است و کتیبه‌ای گچ‌بری شده به خط کوفی دارد. پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: محوطه باستانی یاسوکندوامامزاده عقیل قدمت: سلجوقیان شمارهٔ ثبت: ۱۹۳۱ تاریخ ثبت: ۱۳۷۶/۰۷/۱۲ نشانی: شهر حسن آباد، یاسوکند حاشیه جنوبی حسن آباد.