اشکفت آهو

440x600

اشکفت آهو

نوسنگی

اطلاعات تکمیلی

مکان -
کاربری -
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: اشکفت آهو || قدمت: نوسنگی || شمارهٔ ثبت: ۱۵۳۵۹ || تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۱۲/۲۴ || نشانی: شهرستان بستک، کوه گاوبست، ۴/۵ کیلومتری شمال شهر بستک.