آل خرابه سی

440x600

آل خرابه سی

اطلاعات تکمیلی

مکان ابهر
کاربری تپه
دوره تاریخی ایلخانیان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آل خرابه سی قدمت: ایلخانی ـ صفویه شمارهٔ ثبت: ۲۳۲۵۰ تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۰۶/۱۸ نشانی: شهرستان ابهر، بخش سلطانیه، دهستان سلطانیه، ۳۵۰۰ م شمال شرقی روستای کاکا آباد.