آلتین تپه

440x600

آلتین تپه

اطلاعات تکمیلی

مکان بندر تركمن
کاربری تپه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح سنگ
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: آلتین تپه قدمت: تاریخی ـ اسلامی شمارهٔ ثبت: ۵۴۳۳ تاریخ ثبت: ۱۳۸۰/۱۲/۲۵ نشانی: شهرستان ترکمن، بخش گمیشان، دهستان جعفربای شرقی، روستای آلتین تخماق.