آق تپه ۲ کمیجان

440x600

آق تپه ۲ کمیجان

اطلاعات تکمیلی

مکان كميجان
کاربری تپه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آق تپه ۲ قدمت: تاریخی شمارهٔ ثبت: ۲۵۰۵۶ تاریخ ثبت: ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ نشانی: شهرستان کمیجان، بخش میلاجرد، دهستان میلاجرد، روستای نهر پشته.