آق تپه ۱ بروجن

440x600

آق تپه ۱ بروجن

اطلاعات تکمیلی

مکان بروجن
کاربری تپه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: آق تپه ۱ قدمت: اسلامی شمارهٔ ثبت: ۸۲۱۹ تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۱/۲۴ نشانی: شهرستان بروجن، بخش مرکزی، دهستان حومه، روستای سفید دشت.