آق تپه سوران

440x600

آق تپه سوران

اطلاعات تکمیلی

مکان كميجان
کاربری تپه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آق تپه قدمت: قرون اولیه اسلامی شمارهٔ ثبت: ۲۲۰۸۴ تاریخ ثبت: ۱۳۸۶/۱۲/۲۶ نشانی: شهرستان کمیجان، بخش میلاجرد، دهستان خسروبیگ، روستای سوران.