آق تپه خمین

440x600

آق تپه خمین

اطلاعات تکمیلی

مکان خمين
کاربری تپه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آق تپه قدمت: قرون میانه اسلامی شمارهٔ ثبت: ۱۸۰۴۳ تاریخ ثبت: ۱۳۸۵/۱۲/۲۰ نشانی: شهرستان خمین، بخش کمره، دهستان چهارچشمه، روستای جوادیه.