آق تپه (تاقر

440x600

آق تپه (تاقر

اطلاعات تکمیلی

مکان كلاله
کاربری تپه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: آق تپه (تاقر قدمت: تاریخی شمارهٔ ثبت: ۸۸۲۱ تاریخ ثبت: ۱۳۸۲/۰۳/۱۰ نشانی: شهرستان کلاله، بخش مراوه تپه، ۳ کیلومتری شرق روستای آق تقه، ۶ کیلومتری غرب روستای نارلی.