آق تپه البرز/ محوطه ۳۲

440x600

آق تپه البرز/ محوطه ۳۲

اطلاعات تکمیلی

مکان قم
کاربری تپه
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
: نام ثبتی: آق تپه البرز/ محوطه ۳۲ قدمت: تاریخی شمارهٔ ثبت: ۶۶۰۴ تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۱۰/۱۰ نشانی: استان قم، شهرستان قم، بخش مرکزی، دهستان قمرود، روستای البرز.