آشیانه قدیمی فرودگاه قلعه مرغی

440x600

آشیانه قدیمی فرودگاه قلعه مرغی

اطلاعات تکمیلی

مکان تهران
کاربری فرودگاه
دوره تاریخی پهلوی اول
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آشیانه قدیمی فرودگاه قلعه مرغی قدمت: معاصر شمارهٔ ثبت: ۱۷۸۸ تاریخ ثبت: ۱۳۷۵/۰۹/۱۲ نشانی: غرب جوادیه راه آهن، خ قلعه مرغی.