آشاقی اوزال لیک تپه

440x600

آشاقی اوزال لیک تپه

اطلاعات تکمیلی

مکان بوئين زهرا
کاربری -
دوره تاریخی -
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آشاقی اوزال لیک تپه قدمت: تاریخی ـ اسلامی شمارهٔ ثبت: ۵۷۵۶ تاریخ ثبت: ۱۳۸۱/۰۳/۲۵ نشانی: شهرستان بوئین زهرا، بخش آوج، روستای استلج.