آشاغی چای

440x600

آشاغی چای

اطلاعات تکمیلی

مکان هشترود
کاربری -
دوره تاریخی اشکانی
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: آشاغی چای قدمت: تاریخی ـ اشکانی شمارهٔ ثبت: ۱۱۸۹۴ تاریخ ثبت: ۱۳۸۴/۰۳/۱۸ نشانی: شهرستان هشترود، بخش مرکزی، دهستان علی آباد، روستای کله گرد.