آس‌بادهای رومه

440x600

آس‌بادهای رومه

اطلاعات تکمیلی

مکان نهبندان
کاربری آسیاب
دوره تاریخی قاجاریان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: آس‌بادهای رومه قدمت: اواخر قاجار شمارهٔ ثبت: ۳۴۵۵ تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ نشانی: شهرستان نهبندان، ۶۲ کیلومتری شمال غرب خوسف، ۸ کیلومتری شمال روستای میغان، روستای رومه.