آستانه حضرت معصومه ومدفن پادشاهان صفوی

440x600

آستانه حضرت معصومه ومدفن پادشاهان صفوی

اطلاعات تکمیلی

مکان قم
کاربری آرامگاه
دوره تاریخی صفویان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آستانه حضرت معصومه ومدفن پادشاهان صفوی قدمت: صفویه ـ قاجاریه شمارهٔ ثبت: ۱۲۸ تاریخ ثبت: ۱۳۱۰/۱۰/۱۵ نشانی: خ آستانه مقدسه.