آسباد‌های نهبندان

440x600

آسباد‌های نهبندان

اطلاعات تکمیلی

مکان نهبندان
کاربری آسیاب
دوره تاریخی قاجاریان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
نام ثبتی: آسباد‌های نهبندان قدمت: قاجاریه شمارهٔ ثبت: ۳۴۵۹ تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ نشانی: نهبندان، خ تعلیم.