آسبادهای چهار فرسخ

440x600

آسبادهای چهار فرسخ

اطلاعات تکمیلی

مکان نهبندان
کاربری آسیاب
دوره تاریخی قاجاریان
زمان ساخت -
سبک -
معمار/طراح -
سازه/مصالح -
منابع -
لینک های مرتبط -
مدارک و نقشه ها -
نشانی در گوگل مپ -
پروندۀ ثبت اثر در فهرست آثار ملی: نام ثبتی: آسبادهای چهار فرسخ قدمت: قاجاریه شمارهٔ ثبت: ۳۴۶۵ تاریخ ثبت: ۱۳۷۹/۱۲/۲۵ نشانی: ۳۰ کیلومتری شمال غرب نهبندان، روستای چهار فرسخ.